Betaling en verzending

Betaling aan Muzerik kan electronisch via iDEAL of door overmaking op IBAN:NL05 ABNA 0467825165 t.n.v. Muzerik Muziekuitgaven Alkmaar met bijvermelding van het bestelde abonnement of bestelde titel. In beide gevallen ontvangt de klant bij elke stap in het bestelproces (aanmelding, bestelling, betaling) een e-mail ter bevestiging van de status.

 

Wanneer de betaling is goedgekeurd en door Muzerik ontvangen wordt het los bestelde muziekwerk binnen 24 uur digitaal verzonden dan wel het bestelde abonnement gaat in met de bijbehorende beschikbaarheid aan downloads op de website.

 

Verzending van muziekwerken per post vindt alleen binnen Nederland plaats en kan uitsluitend op aanvraag bij Muzerik. Afhankelijk van het bestelde artikel worden bijkomende drukkosten berekend. De klant wordt hier vooraf over geïnformeerd. Voor verzending van post tot 1 Kg hanteert Muzerik een vast tarief van €3,50. Indien het bestelde muziekwerk niet of beschadigd aangekomen is kan de klant daarover contact opnemen met Muzerik. 

Contact

Muzerik stelt onderstaande contactgegevens graag beschikbaar om je van dienst te zijn:

Postadres

Koggewaard 184

1824 GX Alkmaar

Telefoon en e-mail

+31 6 1535 2527

info@muzerik.nl

Zakelijk

Muzerik Muziekuitgaven

KvK-nr: 64676145

BTW-ID: NL002105055B36

 

IBAN: NL05 ABNA 0467 8251 65

BIC: ABNANL2A

Disclaimer

Muzerik besteedt constante zorg en aandacht aan de samenstelling van de website en de daarin opgenomen gegevens. Muzerik kan echter niet garant staan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en inhoud van de site. Muzerik aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of de (on)bereikbaarheid van de website.

 

Muzerik kan niet garanderen dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

 

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Muzerik behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddelijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.